MSD newsletter

Aktuality z oblasti onkologie

květen 2023
PODCAST S ODBORNÍKEM

Pembrolizumab v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny

Videopodcast s prof. MUDr. Jindřichem Fínkem, Ph.D., ke zhlédnutí ZDE.

Zkrácená informace LP KEYTRUDA®
EDUKAČNÍ VIDEO

Uroteliální karcinom - 5leté výsledky studie KEYNOTE-045

Edukační video s doc. MUDr. Alexandrem Poprachem, Ph.D., ke zhlédnutí ZDE.

Zkrácená informace LP KEYTRUDA®
EDUKAČNÍ VIDEO

Triple‑negativní karcinom prsu z pohledu patologa

Edukační video s prof. MUDr. Alešem Ryškou, Ph.D., ke zhlédnutí ZDE.

Zkrácená informace LP KEYTRUDA®
Info round

Víte, že?

Od 1.5.2023 je přípravek KEYTRUDA nově hrazen v kombinaci s paklitaxelem k léčbě lokálně rekurentního neresekovatelného nebo metastazujícího triple‑negativního karcinomu prsu u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s CPS ≥ 10. Dále je přípravek KEYTRUDA v kombinaci s přípravkem LENVIMA hrazen k léčbě dospělých pacientek s pokročilým nebo recidivujícím karcinomem endometria, které mají progresi onemocnění při nebo po předchozí terapii obsahující platinu a nejsou kandidátkami pro kurativní chirurgickou léčbu nebo kurativní ozařování.1,2*

1 Rozhodnutí o úhradě přípravku KEYTRUDA v indikaci metastatického triple‑negativního karcinomu prsu, Sp. zn.: SUKLS211701/2022, vyvěšeno dne 20.3.2023.
2 Rozhodnutí o úhradě přípravku LENVIMA v indikaci pokročilého nebo recidivujícího karcinomu endometria, Sp. zn.: SUKLS225712/2022, vyvěšeno dne 15.3.2023.
* Úhrada stanovena pro přípravek LENVIMA.

Info round

Kompletní seznam MSD newsletterů

Zobrazit

Prosíme o Vaši zpětnou vazbu k našemu newsletteru.

Jak jste celkově spokojeni s MSD Newsletterem - Novinky v onkologii?

Star Star Star Star Star
Velmi nespokojen/aVelmi spokojen/a