MSD newsletter

Aktuality z oblasti onkologie

říjen 2023

Imunitně podmíněné endokrinopatie při léčbě imunoterapií

Videozáznam z LUNG UP TO DATE s doc. MUDr. Janou Ježkovou, kde paní docentka hovoří o výskytu, klinických projevech, diagnostice a managementu imunitně podmíněných endokrinopatií, můžete zhlédnout ZDE.

Zkrácená informace přípravku KEYTRUDA®

Algoritmus 1. linie léčby pacientů s pokročilým melanomem

Rozhodovací proces a léčebné algoritmy v přehledných schématech pro 1. linii léčby pokročilého BRAF mutovaného a nemutovaného melanomu.
Edukační článek s doc. MUDr. Radkem Lakomým, Ph.D., k přečtení ZDE.

Zkrácená informace přípravku KEYTRUDA®

Představení studie KEYNOTE-581/CLEAR – První linie léčby pokročilého karcinomu ledviny

Prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., představuje studii, jež hodnotila kombinaci pembrolizumab plus lenvatinib vs. lenvatinib plus everolimus vs. sunitinib v první linii léčby metastatického renálního karcinomu. Více informací ve videu ZDE.

Zkrácená informace přípravku KEYTRUDA®
Info round

Víte, že?

Od 23. 8. 2023 je přípravek KEYTRUDA® v kombinaci s trastuzumabem, fluorpyrimidinem a chemoterapií obsahující platinu v první linii registrován k léčbě lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího HER2-pozitivního adenokarcinomu žaludku nebo gastroezofageální junkce (GEJ) u dospělých, jejichž nádory exprimují PD-L1 s CPS ≥ 1.1, 2

Zkrácená informace přípravku KEYTRUDA® k dispozici ZDE.

1. SPC přípravku KEYTRUDA® na www.sukl.cz, datum poslední revize 23. 8. 2023.
2. Rozhodnutí komise o registraci přípravku KEYTRUDA® v indikaci adenokarcinom žaludku nebo gastroezofageální junkce (GEJ), dostupné na:
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1024.htm , datum přístupu 3. 10. 2023.

Info round

Kompletní seznam MSD newsletterů

Zobrazit

Prosíme o Vaši zpětnou vazbu k našemu newsletteru.

Jak jste celkově spokojeni s MSD Newsletterem - Novinky v onkologii?

Star Star Star Star Star
Velmi nespokojen/aVelmi spokojen/a