MSD newsletter

Aktuality z oblasti onkologie

červen 2024

Adjuvantní léčba RCC – významné prodloužení celkového přežití

Adjuvantní pembrolizumab prokázal významné prodloužení celkového přežití u pacientů s RCC. Poslechněte si stručné shrnutí dat z ASCO GU 2024 od prof. MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D., ZDE.

Zkrácená informace přípravku KEYTRUDA®

Adjuvantní terapie se u maligního melanomu posouvá do časných stadií IIB/IIC

Pembrolizumab je od dubna 2024 hrazen v monoterapii k adjuvantní léčbě melanomu ve stadiu IIB nebo IIC u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších. Shrnutí obsahu sympozia zaměřeného na rekurenci maligního melanomu a kurativní potenciál adjuvantní léčby ZDE.

Zkrácená informace přípravku KEYTRUDA®

KEYTRUDA® v indikaci pokročilého endometriálního karcinomu nově na stránkách keytruda.cz

Informace o přípravku KEYTRUDA® v indikaci pokročilého endometriálního karcinomu (výsledky KEYNOTE‑775, bezpečnost, podmínky úhrady) naleznete nově na našich stránkách keytruda.cz, více informací ZDE.

Zkrácená informace přípravku KEYTRUDA®

„Čtení klinických studií začíná být čím dál tím více komplikovanější…“

Mgr. Adam Svobodník, Ph.D., očima statistika jednoduše a prakticky vysvětluje základní statistické metody, potenciální zkreslení a metodologické chyby. Jak nad studiemi kriticky přemýšlet a analyzovat jejich výsledky s ohledem na statistické aspekty, se dozvíte v jeho přednášce ZDE.

Zkrácená informace přípravku KEYTRUDA®
Info round

Kompletní seznam MSD newsletterů

Zobrazit

Prosíme o Vaši zpětnou vazbu k našemu newsletteru.

Jak jste celkově spokojeni s MSD Newsletterem - Novinky v onkologii?

Star Star Star Star Star
Velmi nespokojen/aVelmi spokojen/a