Edukační videa
20.5.2021
Aktuální možnosti moderní bronchologie v ČR v roce 2021
  • Témata:
  • Současné a nové metody v bronchologii
  • Edukace v bronchologii v kontextu nových metod
  • Přehled metod a jejich využití
  • Význam multidisciplinárního týmu v léčbě karcinomu plic

  • Tematikou Vás provede:
  • prim. MUDr. Jiří Votruba z VFN v Praze

Více informací o diagnostice a imunoterapii najdete na našich webových stránkách www.oncoplay.cz.

  • Reference:
  • SPC LP KEYTRUDA

Datum přípravy materiálu duben 2021 CZ-KEY-00511(2.0)

ZIP KEYTRUDA k dispozici ZDE.