4.12.2020
ZÁZNAM LIVE STREAM na téma: Plní pembrolizumab v léčbě NSCLC očekávání českých lékařů?
Edukace odborníků
KEYTRUDA®
Více informací o přípravku KEYTRUDA® najdete na našem webu www.keytruda.cz.