4.12.2020
ZÁZNAM LIVE STREAM na téma: Plní pembrolizumab v léčbě NSCLC očekávání českých lékařů?