Newsletter
Červen 2023
19.6.2023
 • Keytruda hrazena od 1. 6. 2023 v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny | RCC
 • Mobilní aplikace k hodnocení imunitní toxicity imunologické protinádorové léčby | Všechny indikace
 • Adjuvantní léčba pacientů s nádory ledvin | RCC
Květen 2023
16.5.2023
 • Pembrolizumab v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny | RCC
 • Uroteliální karcinom - 5leté výsledky studie KEYNOTE-045 | UC
 • Triple‑negativní karcinom prsu z pohledu patologa | TNBC
Březen 2023
03.4.2023
 • Keytruda v léčbě MSI-H/dMMR metastazujícího kolorektálního karcinomu | CRC
 • Pembrolizumab v první linii léčby metastatického NSCL | NSCLC
 • Keytruda hrazena od 1.4.2023 v časném stadiu triple-negativního karcinomu prsu | TNBC
Únor 2023
22.2.2023
 • Pembrolizumab v léčbě časného stádia TNBC s vysokým rizikem recidivy | TNBC
 • Adjuvantní léčba II. stádia maligního melanomu z pohledu onkologa | Melanom
 • Nejnovější informace o léčbě maligního melanomu | Melanom
Leden 2023
30.1.2023
 • Mobilní aplikace MindCare pro psychologickou podporu pacientů s onkologickým onemocněním | Všechny indikace
 • Léčba pacienta s NSCLC pembrolizumabem | NSCLC
 • PEMBROLIZUMAB v indikaci TNBC nově na stránkách keytruda.cz | TNBC
Prosinec 2022
18.12.2022
 • Co pro Vás MSD připravuje v oblasti onkologie v příštím roce?
Listopad 2022
28.11.2022
 • Novinky v oblasti léčby HNSCC | HNSCC
 • KEYNOTE-564: Pembrolizumab jako adjuvantní terapie po nefrektomii u pokročilého RCC | RCC
 • Imunoterapie u pacienta s diagnózou generalizovaného NSCLC a neuromyelitis optica | NSCLC
Říjen 2022
28.10.2022
 • Dlouhodobé přežití u pacientů s NSCLC léčených imunoterapií | NSCLC
 • Pembrolizumab v léčbě triple negativního karcinomu prsu (TNBC) | TNBC
 • Pembrolizumab v léčbě endometriálního a cervikálního karcinomu | CC a Endometrium
Září 2022
28.9.2022
 • Pembrolizumab v léčbě MSI-H/dMMR nádorů zažívacího traktu | CRC
 • Prognóza a možnosti adjuvantní terapie u pacientů s maligním melanomem ve stadiu IIB a IIC | Melanom
 • KEYTRUDA® NOVĚ hrazena | CRC a NSCLC
Červen 2022
28.6.2022
 • Současné možnosti léčby pokročilého maligního melanomu | Melanom
 • Pembrolizumab v léčbě karcinomu děložního hrdla | CC
 • Kazuistiky pacientky s NSCLC s metastázami v CNS léčené v 1. linii přípravkem Keytruda | NSCLC
Květen 2022
30.5.2022
 • Pembrolizumab v adjuvantní léčbě RCC, význam spolupráce onkologa a urologa | RCC
 • Jaká je účinnost pembrolizumabu u pacientů s mNSCLC a expresí PD-L1 < 1%? | NSCLC
 • Kompletní odpověď na léčbu pembrolizumabem v monoterapii - dlouhodobé sledování | NSCLC
Duben 2022
27.4.2022
 • Současné možnosti adjuvantní terapie maligního melanomu | Melanom
 • Imunoterapie v léčbě MSI-H / dMMR CRC | CRC
 • Imunoterapie v léčbě nádorů hlavy a krku – 1. a 2. linie léčby | HNSCC
Březen 2022
25.3.2022
 • Imunoterapie a prediktivní biomarkery v léčbě karcinomu plic | NSCLC
 • Imunoterapie v léčbě lokálně pokročilého/metastatického uroteliálního karcinomu | UC
 • Prediktivní biomarkery jako předpoklad precizní imunoterapie (nejen) v léčbě karcinomu plic. Současnost a budoucnost | NSCLC
Únor 2022
25.2.2022
 • Imunoterapie v léčbě TNBC | TNBC
 • Aktuální standard systémové léčby metastatického a rekurentního skvamózního karcinomu hlavy a krku | HNSCC
 • LP KEYTRUDA® schválen v ČR již v 17 indikacích | Všechny indikace
Edukace odborníků
Keytruda
Více informací o LP Keytruda najdete na našem webu www.keytruda.cz.