Newsletter
náhledový obrázek k newsletteru č. 04/24
Duben 2024
06.5.2024
 • Schválení úhrady pembrolizumabu v adjuvantní terapii melanomu ve stadiu IIB/IIC | Melanom
 • Nová indikace přípravku KEYTRUDA® v perioperační léčbě resekovatelného NSCLC | NSCLC
 • Nádory ledvin z pohledu urologa | RCC
 • 5letá data ze studie KEYNOTE-522 na stránkách keytruda.cz | TNBC
náhledový obrázek k newsletteru č. 04/24
Únor 2024
26.2.2024
 • Zkušenosti s léčbou přípravkem KEYTRUDA® u pacientek s časným triple‑negativním karcinomem prsu | TNBC
 • KEYNOTE-716: Adjuvantní léčba melanomu ve stadiu IIB/IIC | Melanom
 • Pembrolizumab + lenvatinib hrazen v první linii pokročilého renálního karcinomu | RCC
 • Dlouhodobá kontrola nemoci při monoterapii pembrolizumabem v léčbě mNSCLC | NSCLC
Thumbnail for NL 12/23
Prosinec 2023
04.12.2023
 • Diagnostika pacientek s triple negativním karcinomem prsu - zkušenosti odborníků | TNBC
 • Adjuvantní léčba nádorů ledvin | RCC
 • Léčba pembrolizumabem u mNSCLC po absolvované fekální transplantaci | NSCLC
Thumb for NL 10/2023
Říjen 2023
09.10.2023
 • Imunitně podmíněné endokrinopatie při léčbě imunoterapií | Všechny indikace
 • Algoritmus 1. linie léčby pacientů s pokročilým melanomem | Melanom
 • Představení studie KEYNOTE-581/CLEAR – První linie léčby pokročilého karcinomu ledviny | RCC
Červen 2023
19.6.2023
 • Keytruda hrazena od 1. 6. 2023 v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny | RCC
 • Mobilní aplikace k hodnocení imunitní toxicity imunologické protinádorové léčby | Všechny indikace
 • Adjuvantní léčba pacientů s nádory ledvin | RCC
Květen 2023
16.5.2023
 • Pembrolizumab v adjuvantní léčbě karcinomu ledviny | RCC
 • Uroteliální karcinom - 5leté výsledky studie KEYNOTE-045 | UC
 • Triple‑negativní karcinom prsu z pohledu patologa | TNBC
Březen 2023
03.4.2023
 • Keytruda v léčbě MSI-H/dMMR metastazujícího kolorektálního karcinomu | CRC
 • Pembrolizumab v první linii léčby metastatického NSCL | NSCLC
 • Keytruda hrazena od 1.4.2023 v časném stadiu triple-negativního karcinomu prsu | TNBC
Únor 2023
22.2.2023
 • Pembrolizumab v léčbě časného stádia TNBC s vysokým rizikem recidivy | TNBC
 • Adjuvantní léčba II. stádia maligního melanomu z pohledu onkologa | Melanom
 • Nejnovější informace o léčbě maligního melanomu | Melanom
Leden 2023
30.1.2023
 • Mobilní aplikace MindCare pro psychologickou podporu pacientů s onkologickým onemocněním | Všechny indikace
 • Léčba pacienta s NSCLC pembrolizumabem | NSCLC
 • PEMBROLIZUMAB v indikaci TNBC nově na stránkách keytruda.cz | TNBC
Prosinec 2022
18.12.2022
 • Co pro Vás MSD připravuje v oblasti onkologie v příštím roce?
Listopad 2022
28.11.2022
 • Novinky v oblasti léčby HNSCC | HNSCC
 • KEYNOTE-564: Pembrolizumab jako adjuvantní terapie po nefrektomii u pokročilého RCC | RCC
 • Imunoterapie u pacienta s diagnózou generalizovaného NSCLC a neuromyelitis optica | NSCLC
Říjen 2022
28.10.2022
 • Dlouhodobé přežití u pacientů s NSCLC léčených imunoterapií | NSCLC
 • Pembrolizumab v léčbě triple negativního karcinomu prsu (TNBC) | TNBC
 • Pembrolizumab v léčbě endometriálního a cervikálního karcinomu | CC a Endometrium
Září 2022
28.9.2022
 • Pembrolizumab v léčbě MSI-H/dMMR nádorů zažívacího traktu | CRC
 • Prognóza a možnosti adjuvantní terapie u pacientů s maligním melanomem ve stadiu IIB a IIC | Melanom
 • KEYTRUDA® NOVĚ hrazena | CRC a NSCLC
Červen 2022
28.6.2022
 • Současné možnosti léčby pokročilého maligního melanomu | Melanom
 • Pembrolizumab v léčbě karcinomu děložního hrdla | CC
 • Kazuistiky pacientky s NSCLC s metastázami v CNS léčené v 1. linii přípravkem Keytruda | NSCLC
Edukace odborníků
KEYTRUDA®
Více informací o přípravku KEYTRUDA® najdete na našem webu www.keytruda.cz.