Záznamy z kongresů
12.12.2023
Adjuvantní léčba RCC – Záznam ze satelitního symposia na BOD 20231
Záznam z diskusního satelitního symposia pořádaného v rámci Brněnských onkologických dnů 2023, ve kterých prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., hovoří o adjuvantní léčbě nádorů ledvin. Součástí sympozia je i komentář prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc. a doc. MUDr. Igora Kisse, Ph.D., MBA, předsedy České onkologické společnosti.

Datum přípravy materiálu: prosinec 2023
CZ-JRC-00004 (1.0)
Zkrácená informace o léčivém přípravku KEYTRUDA k dispozici ZDE.

Reference:
1. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz.

Edukace odborníků
KEYTRUDA®
Více informací o přípravku KEYTRUDA® najdete na našem webu www.keytruda.cz.