Kazuistiky
26.2.2024
Dlouhodobá kontrola nemoci při monoterapii pembrolizumabem v léčbě mNSCLC
Videokazuistika s MUDr. Janem Špačkem, Ph.D.
Datum přípravy materiálu: únor 2024
CZ-LAM-00020 (1.0)
Zkrácená informace o léčivém přípravku KEYTRUDA k dispozici ZDE.
Edukace odborníků
KEYTRUDA®
Více informací o přípravku KEYTRUDA® najdete na našem webu www.keytruda.cz.