Videopodcasty
3.4.2023
Keytruda v léčbě MSI-H/dMMR metastazujícího kolorektálního karcinomu
Tématem Vás provede:
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., a doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Datum přípravy materiálu: březen 2023
CZ-OVC-00006 (1.0)
Zkrácená informace o léčivém přípravku KEYTRUDA k dispozici ZDE.
Edukace odborníků
KEYTRUDA®
Více informací o přípravku KEYTRUDA® najdete na našem webu www.keytruda.cz.