Edukační videa
7.12.2023
Pembrolizumab + lenvatinib hrazen od 1. 9. 2023 v první linii pokročilého renálního karcinomu.1, 2
Datum přípravy materiálu: listopad 2023
CZ-KLR-00003 (1.0)
Zkrácená informace o léčivém přípravku KEYTRUDA k dispozici ZDE.

Reference:
1. SPC LP Keytruda® na www.sukl.cz.
2. Rozhodnutí o úhradě LP Keytruda® v indikaci pokročilého, inoperabilního nebo metastatického světlobuněčného renálního karcinomu se střední nebo špatnou prognózou, Sp. zn.: SUKLS126950/2023, vyvěšeno dne 18. 9. 2023.

Edukace odborníků
KEYTRUDA®
Více informací o přípravku KEYTRUDA® najdete na našem webu www.keytruda.cz.