Videopodcasty
26.2.2024
Zkušenosti s léčbou přípravkem KEYTRUDA® u pacientek s časným triple-negativním karcinomem prsu
Videopodcast s MUDr. Katarínou Petrákovou, Ph.D.
Datum přípravy materiálu: únor 2024
CZ-OBR-00074 (1.0)
Zkrácená informace o léčivém přípravku KEYTRUDA k dispozici ZDE.
Edukace odborníků
KEYTRUDA®
Více informací o přípravku KEYTRUDA® najdete na našem webu www.keytruda.cz.